Důležité informace

Skupina společností Norican usiluje o to, aby zajistila přesnost informací uvedených na našich webových stránkách, a informuje o tom, jaké údaje shromažďujeme a jak je používáme. Používáním této stránky souhlasíte s tím, že budete dodržovat smluvní podmínky, které vstupují v platnost dnem prvního použití stránky.

 • Vyloučení odpovědnosti společnosti Norican
 • Soubory cookie
 • Zásady ochrany osobních údajů
 • Hypertextové odkazy
 • Autorská práva a ochranné známky
 • Rozhodné právo
 • Obchodní kodex
 • Zásady boje proti uplácení

Vyloučení odpovědnosti webové stránky skupiny společností Norican

Skupina společností Norican a technologie Wheelabrator, StrikoWestofen, Italpresse Gauss, Norican Digital a DISA usilují o to, aby informace uvedené na jejich webových stránkách byly přesné a spolehlivé.

Další informace zobrazíte kliknutím na znaménko +.

Skupina společností Norican a web (nebo hostitel webové stránky) nejsou neomylné a občas může dojít k chybám. Proto do maximální možné míry, jakou dovoluje příslušný zákon, se skupina společností zříká jakékoli záruky jakéhokoli typu, ať už vyjádřené nebo naznačené, týkající se jakékoli záležitosti související s touto webovou stránkou, mimo jiné včetně omezení obchodovatelnosti nebo vhodnosti pro jakýkoli účel.

Skupina společností neponese odpovědnost za žádné škody ani ztráty v důsledku používání této webové stránky (například viry, opomenutí nebo chybné informace). Skupina společností Norican může čas od času informace, služby a zdroje uvedené na této webové stránce revidovat a vyhrazuje si právo provádět takové změny bez nutnosti informovat minulé, současné i potenciální návštěvníky. Za žádných okolností nebude skupina společností odpovědná za žádné nepřímé, zvláštní, náhodné nebo následné škody vyplývající z používání zde uvedených informací.

Zásady související se soubory cookie

Některé soubory cookie, které používáme, jsou nezbytné pro fungování webové stránky. Používáme také určité ne zcela nutné soubory cookie ke shromažďování informací za účelem vytváření sestav a vylepšování stránky. Soubory cookie shromažďují informace anonymně.

Kliknutím na znaménko + si můžete přečíst další informace o tom, co jsou soubory cookie, jak je používáme a jak můžete svá nastavení upravit.

Naše zásady související se soubory cookie vysvětlují, co jsou soubory cookie, jak je používáme, jak mohou třetí strany, které jsou našimi partnery, využívat soubory cookie související se službou, jaké máte možnosti v souvislosti se soubory cookie a také další informace o souborech cookie. Používáním našich webových stránek souhlasíte s používáním souborů cookie.

Skupina společností Norican používá na našich webových stránkách soubory cookie.

 • www.noricangroup.com
 • www.disagroup.com
 • www.wheelabratorgroup.com
 • www.italpressegauss.com
 • www.strikowestofen.com
 • www.noricandigital.com

Co jsou soubory cookie?

Soubory cookie jsou malé skripty, které se při první návštěvě webové stránky uloží do vašeho počítače nebo mobilního zařízení. Soubor cookie pomůže webové stránce rozpoznat vaše zařízení při příští návštěvě. Většina webových stránek v dnešní době používá soubory cookie. V mnoha případech jsou soubory cookie nezbytné pro to, abychom mohli uživatelům nabídnout vysoce kvalitní služby.

Soubory cookie jsou pasivní soubory, které neumí shromažďovat informace uložené ve vašem zařízení a které nepřenáší počítačové viry ani neinstalují malware. Některé typy souborů cookie se do zařízení ukládají pouze tehdy, když otevřete prohlížeč. Ty jsou označovány jako relační soubory cookie. Jiné typy souborů cookie se do zařízení ukládají na delší dobu. Ty jsou označovány jako trvalé soubory cookie. Když se na webovou stránku vrátíte, soubor cookie bude automaticky obnoven.

V mnoha případech se do zařízení ukládají také soubory cookie pocházející od třetích stran, nikoli od majitele webové stránky. Ty se označují jako soubory cookie třetích stran. Takové soubory cookie mohou být soubory cookie provádějící běžné funkce nebo analytické nástroje a vložená pole komentářů.

Soubory cookie na webu NoricanGroup.com

Na webu NoricanGroup.com používáme soubory cookie ke sledování chování našich uživatelů, abychom mohli webovou stránku vylepšovat. Shromažďované informace jsou anonymní a nelze podle nich osoby identifikovat. 

Používáme následující typy souborů cookie:

Soubory cookie první strany 

Skupina společností Norican ukládá čtyři typy souborů cookie první strany, které jsou po ukončení prohlížeče smazány. Používají se k následujícím účelům: 
• rozpoznání počítače nebo zařízení,
• zapamatování volby jazyka,
• registrace návštěvy webové stránky, 
• identifikace požadavků na protokol HTTP při používání webové stránky.

Ukládáme také jeden trvalý soubor cookie první strany, který zůstává uložen 365 dní. Tento soubor cookie registruje, zda jste zavřeli banner o souborech cookie, aby se nezobrazoval na webové stránce, dokud platnost souboru cookie nevyprší.

Soubory cookie třetích stran 

• Soubory služby Google Analytics se používají ke sledování cesty uživatele na webové stránce, a poskytují tak majitelům webové stránky další přehled pro její zlepšování. 

Jak lze soubory cookie smazat nebo zakázat?

Postup smazání nebo zakázání souborů cookie ve vašem zařízení závisí na používaném prohlížeči.
Pokud používáte počítač, můžete soubory cookie smazat pomocí klávesové zkratky [CTRL]+[SHIFT]+[Delete].

Pokud se tento postup nezdaří nebo pokud používáte počítač Mac, postupujte podle pokynů na následujících odkazech, v závislosti na tom, který prohlížeč používáte:
• Internet Explorer
• Mozilla Firefox
• Google Chrome
• Opera
• Safarihttp://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=en_US
• Soubory cookie typu Flash

Všechny dánské webové stránky jsou povinny uživatele informovat o tom, že do jejich zařízení ukládají soubory cookie. Informace musí být v souladu s tzv. nařízením k souborům cookie (cookiebekendtgørelsen) – „Vládní nařízení týkající se informací a souhlasu požadovaného v případě ukládání nebo přístupu k informacím v zařízení koncového uživatele“.

Otázky

Pokud máte jakékoli otázky týkající se souborů cookie, pošlete e-mail na adresu skupiny společností Norican.

 

Zásady ochrany osobních údajů

Přečtěte si, jaké informace shromažďujeme a jak je používáme.

Kliknutím na znaménko + si můžete přečíst zásady ochrany osobních údajů skupiny společností Norican.

Ve skupině společností Norican se zavazujeme poskytovat vynikající služby našim zákazníkům, dodavatelům, obchodním partnerům a zaměstnancům. Protože poskytování těchto služeb zahrnuje shromažďování a používání osobních údajů o našich zákaznících, dodavatelích, obchodních partnerech a zaměstnancích, ochrana jejich osobních údajů je pro nás na prvním místě.

I když jsme vždy respektovali soukromí a chránili osobní údaje, v důsledku obecného nařízení o ochraně osobních údajů Evropské unie (GDPR), které vstoupilo v platnost 25. května 2018, jsme posílili náš závazek chránit osobní údaje.

Budeme informovat zákazníky, dodavatele, obchodní partnery a zaměstnance o tom, jaké osobní údaje shromažďujeme, používáme, sdílíme a jak dlouho je budeme uchovávat. Bude-li to nutné, získáme jejich souhlas s takovým zpracováním.

Podmínky a souhlasy se zpracováním zahrneme do našich standardních obchodních smluv (obecné smluvní podmínky) a pracovních smluv. V souvislosti se smlouvami, které jsou již účinné, ověříme, že podmínky zahrnují, co je třeba, a v případě nesouladu přidáme příslušná ustanovení do aktualizované smlouvy nebo jako dodatek ke smlouvě.

1. Definice

 • Osobní údaje jsou informace o identifikovatelné individuální fyzické osobě. Osobní údaje zahrnují také kontaktní údaje zaměstnanců společností, například pracovní e-mailovou adresu (kontaktní osoby).
 • Informace o společnosti jsou informace, které souvisejí se společností jako takovou, například název společnosti, adresa firmy, registrační číslo firmy, finanční údaje atd.
 • Datový subjekt je individuální osoba, se kterou osobní údaje souvisí.
 • Referent pro ochranu údajů je zaměstnanec vybraný společností Norican, který ponese odpovědnost za to, že společnost Norican bude dodržovat tyto zásady a zásady GDPR obecně.

2. Shromažďování a zpracování osobních údajů

Osobní údaje budou vždy:

 • získány pro jeden nebo více specifikovaných a zákonných účelů a nebudou uchovávány déle, než je nutné pro tyto účely, s výjimkou případů, kdy jsou údaje anonymizovány;
 • adekvátní, relevantní a nikoli nepřiměřené účelům, pro které byly zpracovány. Další zpracování nesmí být v rozporu s původním účelem;
 • přesné a, pokud je nutné, aktualizované v rámci pravidelných a relevantních kontrol. Osobní údaje, které budou nepřesné nebo zavádějící, budou vymazány nebo bez prodlení opraveny;
 • zpracovány v souladu s právy datových subjektů dle příslušné legislativy;
 • podléhat příslušným technickým a organizačním opatřením zavedeným proti neoprávněnému nebo nezákonnému zpracování osobních údajů a proti náhodné ztrátě nebo zničení či poškození osobních údajů.

Společnost Norican shromažďuje a používá osobní údaje pro různé legitimní obchodní účely, včetně identifikace zákazníků a dodavatelů, náboru, řízení všech aspektů smluvních podmínek zaměstnání, komunikace, plnění zákonných závazků nebo požadavků, plnění smluv, poskytování našich služeb zákazníkům, dopravy produktů atd. Společnost Norican bude také dodržovat zákonné požadavky dané země.

3. Právní základ pro zpracování – Použití souhlasu

Ve většině případů požadujeme před shromažďováním osobních údajů souhlas.

Pokud je shromažďování, registrace a další zpracování osobních údajů zákazníků, dodavatelů a dalších obchodních vztahů založeno na souhlasu takové osoby, souhlas musí být:

 • poskytnut dobrovolně (osoba, která souhlas poskytuje, k tomu nesmí být nucena);
 • konkrétní a jednoznačný (takže daná osoba si musí být vědoma rozsahu souhlasu);
 • informovaný (každé osobě by měly být poskytnuty informace týkající se typu zpracovávaných osobních údajů, účelu zpracování, jakýchkoli přenosů osobních údajů atd.).

V případě zpracování citlivých osobních údajů musí být souhlas rovněž výslovný. Pamatujte, že jakékoli zpracování citlivých údajů je podmíněno relevantním a legitimním účelem.

Zpracování osobních údajů týkajících se zákazníků, dodavatelů nebo jiných obchodních vztahů může být v určitých případech založeno na jiném právním základě než na souhlasu, např. pokud je zpracování nutné pro účely legitimního zájmu společnosti Norican a tyto zájmy nejsou převáženy zájmy datového subjektu. Kromě toho v případě uzavření smlouvy (např. smlouvy o dodání nebo doručení) je možné zpracovat osobní údaje nutné k plnění takové smlouvy. Kromě toho souhlas není nutný v situacích, ve kterých je společnost Norican zavázána zpracovat osobní údaje za účelem dodržení příslušných zákonů nebo požadavků úřadů. Citlivé osobní údaje však nebudou zpracovány bez výslovného souhlasu datového subjektu, pokud není zpracování výslovně povoleno zákonem.

Pokud shromažďování a zpracování osobních údajů souvisí se souhlasem nebo plněním smlouvy, nebudeme požadovat další souhlas od datového subjektu.

Datový subjekt může svůj souhlas kdykoli odvolat. Na základě takového odvolání ukončíme shromažďování nebo zpracování osobních údajů o dané osobě, pokud nás k dalšímu shromažďování nebo zpracování nezavazuje nebo neopravňuje jiný právní základ.

4. Přenos osobních údajů

Shromážděné osobní údaje budeme používat pouze pro plnění konkrétních účelů, pro které byly shromážděny.

Osobní údaje nebudeme prodávat ani poskytovat třetím stranám, s výjimkou případů, kdy je to nutné kvůli právním požadavkům v konkrétní zemi nebo pro plnění uzavřené smlouvy, například pracovní smlouvy.

Osobní údaje budou předány nebo zveřejněny třetím stranám, pouze pokud existuje legitimní účel pro jejich přenos nebo zveřejnění. Pokud příjemce vystupuje jako zpracovatel údajů, vyhledejte informace v článku 7 níže.

Pokud se příjemce třetí strany nachází mimo EU/EHS, lze přenos/zveřejnění provést, pouze pokud s tím datový subjekt souhlasí nebo pokud byla mezi subjektem Norican a importérem osobních údajů (třetí stranou) uzavřena smlouva o přenosu.

5. Zveřejňování osobních údajů v rámci skupiny společností Norican

Osobní údaje budeme zveřejňovat pouze zaměstnancům společnosti Norican, kteří mají legitimní obchodní účel (např. pracovní úkoly) pro zpracování daných osobních údajů, a takové zveřejnění neodhalí více osobních údajů, než kolik je skutečně nutné pro plnění těchto účelů.

6. Zajištění přesnosti osobních údajů

Budeme uplatňovat obchodně přiměřená opatření, abychom zajistili, že osobní údaje budou přesné a úplné, a budeme provádět pravidelné úpravy.

 7. Osobní údaje zpracované třetími stranami – zpracovateli údajů

Zpracovatel údajů je společnost, která zpracovává osobní údaje jménem společnosti Norican a v souladu s pokyny společnosti Norican. Před poskytnutím osobních údajů zpracovateli údajů uzavře společnost Norican písemnou smlouvu o zpracování údajů se společností, která bude osobní údaje jménem společnosti Norican zpracovávat. Smlouva o zpracování údajů zajišťuje, že společnost Norican řídí zpracování osobních údajů, které probíhá mimo společnost Norican, ale za které společnost Norican odpovídá.

8. Práva a povinnosti datových subjektů

Když společnost Norican shromažďuje a registruje osobní údaje, například zaměstnanců, zákazníků, dodavatelů, jiných obchodních partnerů atd., je povinna informovat tyto osoby o účelech zpracování shromažďovaných osobních údajů, možném přenosu osobních údajů, o tom, kdy budou osobní údaje odstraněny, o právu na přístup k osobním údajům atd. Obecně platí, že takové informace budou datovému subjektu poskytnuty při shromažďování osobních údajů.

Jakýkoli datový subjekt má právo požádat o přístup k osobním údajům, které společnost Norican zpracovává nebo o něm uchovává. Kromě toho mohou tyto osoby vznést námitku vůči zpracování a požadovat, aby byly nesprávné osobní údaje aktualizovány, opraveny nebo odstraněny.

Za určitých okolností mají tyto datové subjekty také právo obdržet registrované osobní údaje ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu.

9. Otázky a stížnosti

Pro každou sadu osobních údajů jsme vybrali jednu kontaktní osobu, na kterou se můžete obrátit v případě otázek týkajících se shromažďovaných osobních údajů. Daná osoba bude uvedena ve formuláři souhlasu. Vybrali jsme také správce pro ochranu údajů, který je povinen zajistit, že skupina společností Norican bude dodržovat právní požadavky jednotlivých zemí, ve kterých působíme. Stížnosti související s tím, jak skupina společností Norican zpracovává nebo shromažďuje osobní údaje, je možné předat e-mailem.

10. Aktualizace

Průběžně revidujeme a aktualizujeme naše zásady a opatření pro zabezpečení, abychom zajistili soulad se zákony a předpisy a také přiměřené zabezpečení soukromí.

 

Obecné zásady ochrany osobních údajů: V1.4-En (18-APR-2018) / Bo Bugge

Hypertextové odkazy

Hypertextový odkaz je odkaz na jinou referenci nebo zdroj.

Kliknutím na znaménko + si můžete přečíst, jak skupina společností Norican používá externí hypertextové odkazy.

Webové stránky mohou odkazovat na stránky, které společnost nespravuje a které se jí nijak netýkají. Hypertextové odkazy jsou poskytovány uživatelům jako služba a nejsou sponzorovány touto webovou stránkou ani společností ani s ní nejsou nijak spojeny.

Společnost nereviduje žádné stránky propojené pomocí hypertextových odkazů s touto webovou stránkou ani není odpovědná za obsah jakýchkoli jiných stránek.

Uživatel používá odkazy na vlastní riziko a společnost neposkytuje žádná vyjádření ani záruky týkající se obsahu, úplnosti nebo přesnosti těchto odkazů ani stránek, které jsou propojené pomocí hypertextových odkazů s touto webovou stránkou. Kromě toho společnost implicitně nepodporuje stránky třetích stran, které jsou propojené pomocí hypertextových odkazů s touto webovou stránkou.

Autorská práva a ochranné známky

Skupina společností Norican vlastní autorská práva na loga, obrázky Norican, tlačítka a text na našich webových stránkách. Další informace o našich ochranných známkách a logách najdete zde.

Autorská práva

Grafické obrázky, tlačítka a texty na této webové stránce jsou výhradním majetkem společnosti a s výjimkou osobního použití nesmí být kopírovány, distribuovány, zobrazovány, reprodukovány ani přenášeny v žádné podobě ani žádnými prostředky, elektronicky, mechanicky, fotokopiemi, nahrávkami ani jinak, bez předchozího písemného souhlasu společnosti.

Jakékoli porušení těchto pokynů bude mít za následek příslušné právní kroky.

Ochranné známky

Tyto webové stránky obsahují řadu cenných ochranných známek, které vlastní a používá společnost i její dceřiné firmy a pobočky po celém světě k odlišení svých kvalitních produktů a služeb. Tyto stránky obsahují také ochranné známky, které vlastní jiné subjekty, jejichž vlastnictví těchto ochranných známek je uznáno níže. Tyto ochranné známky jsou majetkem, který je chráněn zákonem. Použití těchto známek jinými subjekty musí zahrnovat příslušnou známku TM nebo registrační značku ® a musí uvádět příslušného majitele ochranné známky:

 • BCP, Impact Finishers, Trublast, Vacu-Blast, Ventus, Vaqua, Norican Digital a Castalloy jsou ochranné známky společnosti.
 • Wheelabrator je registrovaná ochranná známka společnosti Wheelabrator Technologies, Inc.
 • DISA® je registrovaná ochranná známka společnosti DISA Holding A/S a DISAMATIC® je registrovaná ochranná známka společnosti DISA Industries A/S.
 • StrikoWestofen je registrovaná ochranná známka společnosti StrikoWestofen GmbH.
 • Italpress Gauss je registrovaná ochranná známka společnosti ITALPRESSE INDUSTRIE S.R.L.SOCIETA'UNIPERSONALE.

Rozhodné právo

Tato právní doložka se řídí dánskými zákony. Jakékoli spory vyplývající z této právní doložky nebo s ní související, které nelze vyřešit smírně, budou rozhodovat dánské soudy.

Obchodní kodex

Kliknutím na odkaz níže si přečtěte informace o obchodním kodexu a etickém kodexu skupiny společností Norican.

Norican Code of Conduct

Zásady boje proti uplácení

Kliknutím na odkaz si můžete přečíst zásady boje skupiny Norican proti uplácení a informace o programu Compliance.

 
Norican Anti Bribery Policy

Kontaktujte nás

Pokud chcete společnost Norican kontaktovat, vyplňte tento formulář a my se vám co nejdříve ozveme.